Trainee Vest

Tilgang på riktig kompetanse er avgjørende for hvordan vår region skal utvikle seg i fremtiden.

Vi er derfor glad for at Trainee Vest har rekordmange partnerbedrifter både fra privat- og offentlige virksomheter, og at vi gjennom dette programmet bidrar til å åpne noen dører for nyutdannede i arbeidslivet.

I januar 2017 overtok Bergen Næringsråd det eneste tverrfaglige og regionale traineeprogrammet i Hordaland, og vi er godt i gang med «vårt» første kull. Hele 23 traineer jobber hos ulike virksomheter i fylket vårt. Traineene møtes en til to ganger i måneden for å ha felles samlinger, slik får de et godt nettverk og faglig utvikling tidlig i sin karriere. Traineene er i første omgang midlertidig ansatt for ett år. Historiske data viser at 9 av 10 blir ansatt i bedriften etter endt traineeperiode.

Dette er vårt trainee-kull 2017/2018!

I 2017 fikk programmet rekordmange søkere. 822 søknader kom inn fordelt på 18 stillinger. Virksomhetene som har ansatt trainee i 2017 er alle fornøyd med kandidatene som de har ansatt. Kriteriet for å søke er at man må ha fullført bachelor eller master og ikke ha mer enn to års arbeidserfaring.

Les mer på traineevest.no

Dette er våre traineebedrifter
Trainee Vest logoer