Strategisk rådgivning

– Mentorprogrammet for unge kvinnelige talenter er viktig for å styrke kompetansen i regionen.

Ivar Borge, PwC
LEDER RESSURSGRUPPE STRATEGISK RÅDGIVNING
Ressursgruppen Strategisk rådgivning er satt sammen av partnere i regionens store selskaper fra advokatfirma, revisjon og management consulting.

Ressursgruppen skal styrke de tjenesteytende næringene i regionen ved å jobbe med rammevilkår, synliggjøring, kompetanse og kunnskapsutveksling. Gruppen vil også engasjere seg i saker utover egen næring og samarbeide med aktører i andre bransjer i relevante saker.

Ressursgruppen igangsatte i 2017 en kartlegging av kjønnsbalansen i bransjene den representerer. Bakgrunnen var en antakelse om at kvinner er underrepresentert på høyt nivå, til tross for en relativ likeverdig rekruttering mellom kjønnene. Kartlegging hadde som mål å få frem fakta. I tillegg ble det gjennomført 20 dybdeintervjuer med et bredt og representativt utvalg for å få kunnskap om årsakene til at færre kvinner når ledende posisjoner i bransjene.

Kartleggingen bekreftet hypotesene om en særdeles skjev kjønnsbalanse på høyt nivå i selskapene. Dette utgjør en utfordring for bransjen, både fordi selskapene går glipp av mange kvinnelige talenter og fordi det kan gi bransjen et dårlig omdømme.

Ressursgruppen besluttet i forlengelsen av kartleggingen å iverksette et mentorprogram for kvinnelige talenter på tvers av selskapene i bransjen. Gruppen har selv bygget opp programmet, men engasjert AFF som rådgiver på programmet, og for opplæring av mentorer og kobling av mentorer og mentee’er.

Det har vært lagt betydelige ressurser ned i kartleggingen og forberedelsene til programmet inkludert å få på plass mentorer og mentee’er. Mentorprogrammet startet opp i januar 2018 og vil være ressursgruppens hovedaktivitet i 2018.

Gruppemedlemmer:

Ivar BorgePwC, og leder for ressursgruppen
Merete SkageEY
Nina Sandnes GundersenKluge
Ståle ChristensenKPMG
Børje HoffHarris
Morten Foros KronstadSchjødt
Trond HatlandAdvokatfirmaet Thommessen
Jon-Osvald HaarilaDeloitte
Bjørn Frode SkaarWikborg Rein
Geir MikalsenBergen Næringsråd