Marin

– I Norge er det kun Bergensregionen som har alle forutsetninger for å bli et internasjonalt kraftsenter innen sjømat og andre havrelaterte næringer. Dette jobber vi for å oppnå.

Anders Milde Gjendemsjø, Deloitte
LEDER RESSURSGRUPPE MARIN
RG Marins fokusområder 2017:

 • Marin klynge: Samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet
 • Ekstern synliggjøring av den marine hovedstaden Bergen
 • Gjenreise og styrke Møteplass Marin som en viktig arena
 • Bidra til å skape en globalt ledende konferanse

RG Marins fokusområder 2018:

 • Marin klynge: Bidra til en god prosess for samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet.
 • Styrke Bergens posisjon som et internasjonal «Ocean Industry Cluster», der samspill og synergier mellom energi, maritim og marin sektor vektlegges
 • Ekstern synliggjøring av den marine hovedstaden Bergen
 • Opprettholde Møteplass Marin som en viktig arena
 • Bidra til å styrke North Atlantic Seafood Forum som en globalt ledende konferanse, samt etableringen av Aqkva-konferansen i Bergen.

RG Marin har:

 • …produsert magasinet «På tide å senke blikket», som i august 2017 ble distribuert til 78000 BT-abonnenter.
 • …gjort Bergen Næringsråd til partner i North Atlantic Seafood Forum.
 • …skrevet kronikk om marin klynge i Bergen (BT 5. februar 2018).
 • …bidratt til synlighet for den marine hovedstaden i valgkampen 2017.
 • …gjenreist debattarenaen Møteplass Marin.
 • …inntatt en aktiv rolle i prosessen rundt samlokalisering

Ressursgruppe Marin har som mål å opprettholde og videreutvikle bergensregionen som marin hovedstad. RG Marin skal legge til rette for økt kompetanse, verdiskapning og samhandling i marine næringer. Det er også et mål å bedre omdømmet og kunnskapen om havbruksnæringen.

I 2017 har samlokalisering av Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet vært den viktigste saken, som den var det året før. Et vellykket utfall vil bety svært mye for hele den marine klyngen i Bergen. Ressursgruppe Marin har bidratt gjennom en rekke møter, inkludert en delegasjonsreise til fiskeriministeren og Stortinget. Etter et konkret innspill fra RG Marin, kom statsminister Erna Solberg til Bergen i valgkampen for å fortelle at regjeringen sier ja til samlokaliseringen.

I juni 2017 gjennomførte RG Marin en strategiprosess, hvor det ble satt konkrete mål for gruppens arbeid. Flere av disse er allerede helt eller delvis oppnådd. Produksjonen av magasinet «På tide å senke blikket» ga et samlende, oppdatert bilde av havbruksnæringen og den marine hovedstaden Bergen. Møteplass Marin har vært arrangert tre ganger, to nye møter er planlagt våren 2018.

Bergen Næringsråd har også blitt partner i North Atlantic Seafood Forum, en av verdens viktigste businesskonferanser innen havbruk. Samarbeidet er særlig knyttet til Young Seafood Leader Summit, et delarrangement som skal vokse seg til en enda større del av hovedarrangementet i årene fremover.

Marine møter:

 • 21. mars 2017: Lunsjmøte om den marine klyngen (Akvariet)
 • 6. april 2017: Møteplass Marin: Havrommets unike muligheter
 • 1. september 2017: Havkonferanse (samarbeid med Sykkel-VM)
 • 22. september 2017: Havets tilstand (samarbeid med Havforskningsinstituttet)
 • 28. november 2017: Samlokalisering, marin klynge (samarbeid med Sysla)
 • 20. februar 2018: Møteplass Marin: Innhold og verdi i marin klynge (samarbeid med Akvariet)

Gruppemedlemmer:

Anders Milde GjendemsjøDeloitte, og leder for ressursgruppen
Søren MartensFish Pool
Tore AlvheimInnovasjon Norge
Tanja HoelNCE Seafood
Torben FossPwC
Krister HoaasLerøy Seafood
Hanne DankertsenCargrill
Jarl GiskeUniversitetet i Bergen
Ola Helge HjetlandMarine Harvest
Hans KleivdalUni Research
Carl Johan Arnesen SandbergYoungfish / Ocean Quality
Jens Viktor SeleNordea
Torny AarbakkeHavforskningsinstituttet
Anette AaseFiskeridirektoratet