Kultur og opplevelser

– Kunst og kultur er hjertets sunne galskap. Uansett hvor du bor, jobber eller handler er kulturlivet en attraksjon for vår region.

Harold Sletten, Possibility
LEDER RESSURSGRUPPE KULTUR OG OPPLEVELSE
Kultur og opplevelse er viktige ressurser for regionen når det gjelder sysselsetting, verdiskaping og kompetanse. I tillegg styrker det Bergensregionen som et attraktivt sted å bo, jobbe og besøke.

Ressursgruppe Kultur og Opplevelser som oppgave å være en pådriver for å gjøre bergensregionen til Norges mest attraktive område for kulturnæring. Gruppen jobber for økt samhandling og forståelse mellom kulturliv, øvrig næringsliv og det offentlige. Ressursgruppe Kultur og opplevelse har medlemmer fra større kulturinstitusjoner, kultur- og opplevelsesbedrifter, annet næringsliv og forskningsmiljø.

Ressursgruppen har i 2017 jobbet videre med Ressursgruppe Byutvikling om å få etablert en ny Byarena i Bergen. Representanter fra gruppen har hatt møter både med den politiske ledelse og administrasjonen i Bergen kommune. Fremdriften i prosjektet er ikke tilfredsstillende.

Bakgårdsfesten ble i 2017 arrangert på Villa Terminus, og i den anledning omdøpt til Hagefest. Brak var samarbeidspartner og seks lokale, talentfulle artister opptrådte for flere hundre publikummere fra næringsliv, politikk og akademia.

Som oppspill til bakgårdsfesten ble konferansen «Destination Bergen?» arrangert. Målet var å belyse hvordan vi kunne styrkes Bergen som internasjonal kulturby, festivalby og reiselivsby. Bergen har et kreativt og mangfoldig kulturmiljø, festivaler, arrangementer og konserter på rekke og rad – og byen er et attraktivt reisemål.

For å dra erfaringer fra utlandet, ble Justine Avila fra Music City Council i Nashville invitert til å holde innlegg. Nashville har etablert seg som en sterk musikkby gjennom et samlet og godt samarbeid. Med dette som utgangspunkt ble det diskusjon blant et bredt spekter av aktører i kulturbransjen. I forlengelsen av møtet har Bergen kommune, Innovasjon Norge og Bergen Næringsråd tatt initiativ til å samle byens musikkmiljø for å diskutere mulighetene for å få igang et klyngeinitiativ.

Gruppemedlemmer:

Harold SlettenPossibility
Sølvi RollandOle Bull Huset
Bente Hartvedt RingstadDen Nationale Scene
Jens KjeldsenUniversitetet i Bergen
Lars Leegaard MarøyFilmfondet Fuzz
Juliet BalgobinBalgobin Consulting
Knut EspelidDnB
Halvor NamtvedtGrieg Investor
Kristin ØygardenKultur Vest
Ivar Chelsom VogtKulturhusleder USF Verftet
Fredrik SaroeaDatarock/Lysverket
Kimberly LarsenHumorfest