Internasjonalisering

– Vi har forpliktet oss til å samarbeide for å nå FNs bærekraftsmål og vil bidra til at internasjonalisering av næringslivet tar «the next step!»

Peggy Krantz-Underland, Statoil, PSR PIN
LEDER RESSURSGRUPPE INTERNASJONAL
Ressursgruppe Internasjonal har i 2017 blant annet gitt innspill til regjeringens eksportstrategi samt kartlagt internasjonal handel og eksport. 


Regjeringens strategi for internasjonalisering og eksport

Tidlig i 2017 arrangerte Bergen Næringsråd et innspillsmøte med daværende Næringsminister Monica Mæland ifm. med regjeringens strategiarbeid. Til stede på møtet var RG Internasjonal og andre relevante bedrifter. Hovedpunkter i innspillene fra næringslivslederne var:

  • forenkle støtteordningene og saksbehandling for bedrifter når de skal satse internasjonalt.
  • flere frihandelsavtaler med viktige land som Kina og India, samt bedre forhold for utenlandske investorer i Norge.

I september la regjeringen frem strategien og Bergen Næringsråd og RG Internasjonal var fornøyd med å se at en innspillene var blitt fulgt opp. Ressursgruppen arrangerte et åpent medlemsmøte med Næringsministeren der strategien ble presentert samt diskusjon og innspill fra noen av regionens viktigste eksportbedrifter.

I 2017 startet også Bergen kommune sitt arbeid med sin internasjonale strategi der RG Internasjonal gav innspill i en tidlig fase. Arbeidet med strategien fortsetter i 2018.


Kartleggingsundersøkelse

Bergen Næringsråd foretok en kartleggingsundersøkelse i 2017 der det ble spurt om medlemmenes behov ift. internasjonalisering og eksport. Undersøkelsen viser at halvparten av bedriftene som etablerer seg i utlandet har mest behov for kunnskapsdeling i nettverk med andre bedrifter. Noe overaskende svarte bare 1 av 4 bedriftene at de ville henvendt seg til virkemiddelapparatet for å oppnå den nødvendige kompetansen for å starte opp med internasjonal virksomhet.

Undersøkelsen viser at bedriftene har aktivitet i hele verden, men at det er klart flest som har virksomhet i nærmarkedene, 74 prosent i EU, mens Nord-Amerika og Asia har begge en andel på 35 prosent. De største utfordringene bedriftene oppgir ved etablering av internasjonal virksomhet er juridiske forhold, markedskunnskap og kulturforskjeller. Tilgang på arbeidskraft og geografisk beliggenhet er minst utfordrende.


Arrangementer

I 2017 etablerte Rafto Stiftelsen et samarbeid med Bergen Næringsråd, i samråd med ressursgruppe Internasjonal, et prosjekt for implementering av FNs retningslinjer for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP). I denne forbindelse ble det arrangert en workshop og et frokostmøte med temaet: «Business and Human Rights».

På bakgrunn av kartleggingsundersøkelsen som viser at næringslivet ønsker en nettverksarena for internasjonalisering har RG Internasjonal foreslått å etablere en internasjonal møteplass for bedrifter. Bergen Næringsråd skal i samarbeid med Innovasjon Norge og DNB etablere dette i 2018 og tar sikte på å avholde seks arrangementer ila. året.

Næringsrådet arrangerer årlig Internasjonalt Business Seminar i samarbeid med Festspillene i Bergen, men i 2017 ble denne avlyst. Det planlegges å arrangere seminaret som vanlig i 2018.

Gruppemedlemmer:

Peggy Krantz-UnderlandStatoil, Vice president for PSR PIN, og leder for ressursgruppen
Harald Victor HoveMaritime Bergen, Leder
Kjersti FløttumUiB, Professor
Miao ReinlundOiid, Director of Finance and Investments
Olga PushkashNHH, Administration Manager
Torbjørn TorsvikPWC, Direktør
Rolf Andreas WigandVestdavit, CEO
Jostein Hole KobbeltvedtRAFTO Stiftelsen, Leder
Eli WassendenGrieg Star Shipping, Driftsdirektør
Petter Martin JohannesenEWOS / Cargrill, Supply Chain Manager
Gøril SelvikInnovasjon Norge, Seniorrådgiver
Helge N. AustbøDOF, Vice President Finance
Ane JacobsenNCE Media, CEO
Johannes MagnusBergen Næringsråd, administrasjons-kontakt og ansvarlig for internasjonale relasjoner