Helse

– Vi styrker samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning gjennom dialog og kunnskapsdeling. Vårt utgangspunkt er brukernes behov.

Borghild Marie Midttun Skardal, Aleris
LEDER RESSURSGRUPPE HELSE
Ressursgruppe Helse skal styrke samarbeidet mellom næringsliv, helsevesen, forskning og utdanning. Dette gjør vi gjennom å skape arenaer for dialog og kunnskapsdeling. Gruppens mål er blant annet å legge til rette for at næringslivet kan være med å løse framtidens tjenestebehov. I 2017 har gruppen særlig vært opptatt av å synliggjøre helsenæringens verdiskaping og vekstmuligheter.

Frokostmøter

I løpet av året har ressursgruppen arrangert fire frokostmøter:

  • InnovasjonsCamp 2017
  • Helsenæringen skyter fart
  • Teknologisamarbeid med stort potensiale
  • Ny teknologi – smartere omsorg

Møtene har vært godt besøk med et snitt på 70 deltakere.

Gruppemedlemmer:

Borghild Marie Skadal MidttunLHL-klinikkene, og leder av ressursgruppen
Aleksander HelmersbergMilla Says
Alf Henrik AndreassenHelse Bergen
Baste A. Christiansen Knowit
Camilla StrandAbleOn
Eli Julseth BirkhaugBetanien Sykehus
Helga Bull-RostrupVirke
Ingvild Eide GraffUNI Research Helse
Linda Sundøy RykkelHaraldsplass Diakonale Sykehus
Lene LundeDeloitte
Magne Rekdal / Einar EngstrøDips
Nina LangelundUniversitetet i Bergen
Monica Wammen Nordtvedt / Mildrid Jorunn HauglandHøgskulen på Vestlandet
Nina Mevold / Alette Hilton KnudsenBergen kommune
Tone HjulstadTryg