Fornybar

– I kjernen av det grønne skiftet er overgangen fra fossilt til fornybar, her ligger det muligheter for ny fornybar produksjon fra vann, sol og vind, smarte løsninger for fremtidens energisystem og ikke minst økt bruk av fornybar energi i alle næringer. Fremtiden er elektrisk og fornybar.

Ingrid von Streng Velken, BKK Innovasjon og Utvikling
LEDER RESSURSGRUPPE FORNYBAR ENERGI
Ressursgruppe Fornybar har i 2017 startet et lokalt initiativ for å etablere et nasjonalt visningssenter i Bergen, bidratt til stortingsvedtak for utlysning av konsesjoner til havvnindpark og vært en aktiv pådriver for en vellykket Fornybarkonferanse.

Vestlandet er ledende innenfor vannkraft og arbeider for å styrke sin posisjon som landets fornybare region. Gjennom verdensledende forskningsmiljø og flere tiår med offshoreerfaring har regionen et unikt utgangspunkt for å klare nettopp det. Ressursgruppe Fornybar arbeider for å tilrettelegge for fornybarsamfunnet ved å skape nye forretningsmuligheter for næringslivet i vår region.

Viktige saker i 2017:

Utvikling av havvindindustri

Bergen Næringsråd har støttet UiBs innspillsdokument til Stortingets Energi- og miljøkomite for etablering av flytende havvindpark i norsk farvann ifm. statsbudsjettet for 2018. Innspillet viste seg å bli viktig i forhandlingene som resulterte i intensjon om utlysning av to konsesjoner samt støtteordning fra Enova.

Ressursgruppen organiserte et frokostmøte ifm. statsbudsjettet, sammen med UiB, GCE Subsea, Enova, Norwea, Egil Knutsen (AP) og Liv Kari Eskeland (H).

Ressursgruppen har i etterkant gitt innspill til Hordaland Høyre sitt resolusjonsforslag under deres årsmøte.


Nasjonalt visningssenter for grønn teknologi

Ressursgruppen tok initiativ til at Bergen Næringsråd skulle utarbeide en forstudie for mulighetene for etablering av et visningssenter for å profilere norske fornybare løsninger, etter modell som finnes i bl.a. Danmark og Sverige. Næringsrådet nedsatte en arbeidsgruppe bestående av flere av gruppens medlemmer samt næringsklyngene, Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune. Arbeidsgruppen har levert en rekke innspill til NFD og Innovasjon Norge og ifm. statsbudsjettet. Prosjektet er forankret hos politisk ledelse lokal og nasjonalt. Det ble også utarbeidet en rapport av Netlife Research og Bergen Næringsråd som beskriver mulighetskonseptet.

Invest In Bergen har fom. 2018 overtatt prosjektlederansvaret, men Bergen Næringsråd er representert i styringsgruppen. Det arbeides med å få på plass en fulltids prosjektstilling som skal lede arbeidet videre.


Fornybarkonferansen 2017

15. mars ble Fornybarkonferansen arrangert for syvende gang, i samarbeid med BKK og DNB. Tema for konferansen var «Grønn Vekst – etablering av 100.000 grønne arbeidsplasser». SPIR-prisen ble også utdelt under konferansen. Det var 187 deltakere og evalueringsundersøkelsen viser svært gode tilbakemeldinger: 97 prosent var fornøyd med arrangementet.


«Grønn Frokost»

Ressursgruppen besluttet i 2017 å lage en møteserie med navnet «Grønn Frokost» som tar opp relevante og aktuelle temaer som knytter seg til fokusområdene til gruppen. Forventet oppstart første halvdel av 2018.

Gruppemedlemmer:

Ingrid von Streng VelkenBKK, Direktør Innovasjon og Utvikling, og leder for ressursgruppen
Geir Anton JohansenHøgskolen på Vestlandet, Dekan
Asle LygreIdévekst, Daglig leder
Ivar SingstadInnovasjon Norge, Seniorrådgiver
Vegard FrihammerGreenstat, Daglig leder
Lars-Henrik Paarup MichelsenNorsk Klimastiftelse, Daglig leder
Stian AnfinsenCMR, Avdelingsleder
Erik LossiusDNB, Seksjonsleder
Kristin Guldbrandsen FrøysaUiB, Energidirektør
Johannes MagnusBergen Næringsråd, administrasjons-kontakt