Finans

– Finanssektoren i Bergen er styrket i 2017 gjennom etableringen av fintech-klyngen Finance Innovation.

Anders Skjævestad, DNB Livsforsikring AS
LEDER RESSURSGRUPPE FINANS
Finansnæringen står sterkt i Bergen og teller cirka 6000 ansatte. Bergensregionen har en posisjon som Norges klart nest største på finansområdet.

Ressursgruppe Finans samler aktører fra hele finansmiljøet. Her inngår banker, skade- sjø- og livsforsikringsselskaper, meglerforetak, fondsmiljøer og undervisnings- og forskningsmiljøer.

I 2017 har gruppen jobbet særlig med etableringen av den nye fintech-klyngen i regionen. Med utgangspunkt i ressursgruppen ble regionens sentrale aktører innen finans, akademia og tech samlet for å diskutere mulighetene for å etablere en klynge innen finansteknologi.

I løpet av kort tid ble en styringsgruppe satt sammen, organisasjonen Finance Innovation ble etablert og en strategi ble utviklet. En midlertidig prosjektorganisasjon jobbet ut en søknad for å bli tatt opp i programmet for Norwegian Innovation Clusters, og lykkes ved å bli tildelt status som Arena-prosjekt høsten 2017. Finance Innovation har nå fått på plass en permanent organisasjon som vil jobbe med å utvikle og implementere de strategiske målene som er satt. Det overordnete målet er utvikle produkter og tjenester som kan lykkes på det internasjonale markedet.

Flere av ressursgruppens medlemmer er representert i styret i Finance Innovation, og spiller en sentral rolle i videreutviklingen av organisasjonen. Initiativene til Finance Innovation har stor betydning for innovasjon, kompetanse og arbeidsplasser i regionen.

Ressursgruppe finans har en viktig rolle som nettverksbygger i regionen. Gruppen står bak flere av de mest besøkte arrangementene som Bergen Næringsråd har i løpet av året.

Gruppemedlemmer:

Anders SkjævestadDnB Liv
Lisbet NærøFana Sparebank
Charlotte W. RaknerPwC
Espen StrømmeTryg
Maria B. HelsengreenEY
Svein Rune JordheimDnB
Aksel MjøsNHH
Geir FlaaHandelsbanken
Hogne TyssøyHolbergfondene
Tor SydnesGabler
Magny ØvrebøNordea Liv
Erik M. ThrondsenSparebank 1 SR-Bank
Frank JohannessenSparebanken Vest
Geir MikalsenBergen Næringsråd