Energi

– Vår viktigste jobb er å utvikle teknologi og medarbeidere som bidrar til at vi finner fremtidens energiløsninger.

Linda Litlekalsøy Aase, Aker Solutions
LEDER RESSURSGRUPPE ENERGI
Olje- og gass er regionens største næring, og næringens omdømme og forutsigbarhet har vært viktigste saken for gruppen i 2017, i kombinasjon med god dialog med premissleverandør Statoil.

Ressursgruppen har i 2017 jobbet aktivt med å få på plass et omdømmeprosjekt for næringen. Som en del av den grønne omstillingen som Norge er i gang med, har petroleumsdelen av energi opplevd betydelig reduksjon i søkertall ved universitet og høyskoler.

Politikerne og næringsliv jobber målrettet med tiltak som skal gi en karbonfri fremtid, og er samtidig enige om at veien dit går over noen tiår. Dette budskapet oppfatter ikke unge mennesker, og næringen står i fare for å miste en hel generasjon i den næringen som tilfører Norge like stor verdiskaping som alle de øvrige næringene til sammen.

Ressursgruppens omdømmeprosjekt består i å gi korrekt informasjon om bransjens betydning for Vestlandet og Norge, og gjennom det øke rekrutteringen til bransjen i samarbeid med utdanningsinstitusjonene. I prosjektet er det forutsatt at våre samarbeidende bedrifter skal drive sin virksomhet i tråd med FNs bærekraftmål. Prosjektet skal rette seg om elever i VG1 og 10. klasse i ungdomsskolen. Prosjektet startet i 2017 og videreføres i 2018. Partnerne i prosjektet er GCE Subsea, Høgskolen på Vestlandet, NPF Bergen og Bergen Næringsråd.

Gjennom flere år har gruppen jobbet med kostnadsreduksjoner og sett på muligheter for hvordan bransjen kunne møte utfordringene med lavere aktivitet, lavere oljepris og små marginer. I dette arbeidet har dialogen med Statoil innkjøpsavdeling vært viktig, der målsetningen har vært å finne gode samarbeidsrelasjoner og arbeidsmetoder for å redusere kostnader.

Gjennom 2016 og 2017 var det flere møter med Statoil om dette, og i 2017 hadde gruppen møte med Statoils innkjøpsledelse for å drøfte felles utfordringer. I tillegg har de ulike medlemmene gjennom sine bedrifter hatt i gang kontinuerlige forbedringsprosjekter, og resultatene har gradvis kommet. I løpet av arbeidsåret kom det flere nye kontrakter til regionen, aktiviteten var generelt økende, og man evnet å levere samme produkt til lavere kostnader. I tillegg har økt oljepris virket i samme retning og medført at flere prosjekt er tatt opp igjen.

Myndighetene har gitt klare signaler på at mye av de fremtidige satsingene i petroleumsnæringen vil skje i den nordlige delen av Norge. Gruppen har derfor vært opptatt av å ha god dialog mot aktører i nord, blant annet gjennom samarbeid og deltakelse med aktørene i Artic Frontiers.

Digitalisering har også vært viktig tema siste året. Det skjer store omstillinger i energibransjen, og aktørene er opptatt at bedre koordinering mellom aktørene, åpne bøker i forhandlinger, deling av data, og gjenbruk av løsninger.

En milepæl for mange var deltakelse på åpningen på Sandsli av Statoils første fjernstyrte plattform.

RG Energi hadde tre offentlige arrangement i 2017:

  • Presentasjon av mulighetene på norsk sokkel med plassjef Gunnar Nakken ved Statoil Sandsli
  • Lysner det i olje- og gassnæringen? med olje- og energiminister Terje Søviknes. På dette møtet ble også «Omdømmeprosjektet» lansert.
  • Muligheter i Nordområdene, i samarbeid med GCE Subsea og Artic Frontiers.

Gruppemedlemmer:

Linda Litlekalsøy AaseAker Solutions, og leder for ressursgruppen
Terese KvingeStatoil
Bente KløveAibel
Arve DavidsenKCA Deutag Drilling Norge AS
Cristian CarterCoast Center Base
Owe HagesæterGCE Subsea
Kenneth OlsvikXsens
Thomas JohannessenDnB
Gunn VikNORWEP
Knut VindenesHøgskolen på Vestlandet
Cecilie SælenNPF Bergen
Atle KvammeBergen Næringsråd, administrasjons-kontakt