Digitalisering

– Digitaliseringsskolen har gitt et løft for mange selskaper som er usikre på hvordan de skal møte fremtiden.

Tor-Erik Stakset, EVRY
LEDER RESSURSGRUPPE DIGITALISERING
Ressursgruppe Digitalisering var gjennom en strategisk prosess i 2016 som resulterte i endringer i gruppens sammensetning, formål og tiltak. Den nye gruppen startet arbeidet sitt på nyåret i 2017.

Digitalisering har i de siste årene blitt et av de viktigste områdene på tvers av bransjer i næringslivet. Den digitale transformasjonen påvirker alle virksomheter, og den influerer alle deler av verdikjeden. Enten bedriftene driver med interne forbedringer eller strategisk forretningsutvikling, spiller digitalisering en nøkkelrolle. Digitalisering er flyttet til toppleder- og styrenivå i de fleste selskaper, mens det tidligere var IT-direktørens ansvar.

I sammensetningen av den nye gruppen er det lagt vekt på å kombinere kompetanse fra konsulentselskapene med digital kompetanse fra ulike bransjer, offentlige etater og akademia. Den nye gruppen har med dette ønsket å bidra med kompetanse til å løse de utfordringer eller forløse de utfordringer som aktørene i regionen har.

Ressursgruppen iverksatte i 2017 Digitaliseringsskolen. Skolens mål var å heve det digitale kompetansenivået hos ledere og mellomledere i regionen. Påmeldingen av deltakere var overveldende og skolen er derfor gjennomført med tre kull. Til sammen 240 ledere og mellomledere har deltatt på Digitaliseringsskolen.

På bakgrunn av det store behovet for å øke den digitale kompetansen, har ressursgruppen besluttet å starte en møteserie med seks frokostmøter i 2018.

Ressursguppen har også hatt dialogmøter med ulike bransjer, der sjømat, helse, finans og medieteknologi har vært prioritert. Møtene har gitt en nyttig utveksling, og det er et mål å utvikle samarbeidet videre i 2018.

Gruppemedlemmer:

Tor-Erik StaksetEVRY
Rolf WangsholmCapGemini
Christian ErichsenM’Labs
Einar VågeAtea
Bjørg Marit EknesSparebanken Vest
Morten LiedRainfall
Rune WilhelmsenTelenor
Inge AadlandBTO
Frode MyrdalPwC
Trond KathenesGrieg Seafood
Petter Ole JakobsenVizrt
Erik HansenHelse Vest IKT
Kjetil ÅrhusBergen Kommune
Kari MarvikCMR
Kristin Fanebust HetlandHøgskulen på Vestlandet
Raymond PettersenKnowit
Tone Merethe GamlemshaugDnB
Geir MikalsenBergen Næringsråd