Byutvikling

– Gjennom raskere og mer forutsigbare planprosesser, skal Bergen bli den smarte og bærekraftige byen som det er best å bo, arbeide og leve i.

Jorunn Nerheim, OBOS
LEDER RESSURSGRUPPE BYUTVIKLING
Fokusområder 2017

 • KPA (Kommuneplanens arealdel)
 • 10 på 10 – initiativ for raskere fortetting av det sentrale Bergen
 • Raskere planprosesser – et nasjonalt engasjement
 • Blå Bybane

Fokusområder 2018:

 • KPA: Aktiv påvirkning frem mot politisk sluttbehandling
 • 10 på 10: Et sterkt engasjement for ny bolig- og næringsutvikling, særlig i Bergen sentrum
 • Bygge tillit og bedre relasjoner mellom eiendomsutviklere, utbyggere og Bergen kommune
 • Bidra til oppmerksomhet rundt viktige byutviklingsspørsmål i den offentlige debatten
 • Arbeide tettere sammen med RG Transport i saker der det er naturlig

Kommuneplanens arealdel (KPA) har vært den desidert viktigste saken det siste året. Skal vi lykkes med å utvikle en bærekraftig og produktiv by, må det være en god sammenheng mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk. RG Byutvikling har deltatt med høringsuttalelser, i debatter, skapt medieoppslag og oppmerksomhet rundt strategisk temakart, fortetting i soner, bolig, næring, parkering, byskikk og byggehøyder. Viktige tema er også tatt opp med Hordalandsbenken på Stortinget.

Vårt prosjekt «10 på 10» videreføres. Det er nesten ingen byggekraner å se i Bergen sentrum. Det blir viktig å følge nøye med på måloppnåelsen i Bergen kommunes ambisiøse boligpolitikk i Bergen sentrum. Gjennom en god dialog med byrådet, byarkitekten og fagetaten ønsker vi å bidra aktivt til å finne løsninger som kan sette fart på byutviklingen og skape nye bygge- og arbeidsplasser.

RG Byutvikling bidro til at Byarenaen kom inn som et eget punkt i byrådets politiske plattform. Vår referansegruppe er nå et viktig forum som jevnlig inviteres til dialog med Bergen kommune. Det er planlagt en sak fra kommunens egen arbeidsgruppe til byråd for byutvikling før sommeren. RG Byutvikling følger opp dette arbeidet.

På regionalt nivå har det gjennom vinteren 2017/2018 vært arbeidet målrettet med å vurdere grunnlaget for en blå bybane – hurtiggående, utslippsfrie passasjerbåter på Byfjorden. Tidlig i 2018 er en god prosess i gang, i nær dialog med Bergen kommune, Hordaland fylkeskommune, Bergen havn og kollektivselskapene.

Ressursgruppe Byutvikling representerer en kontinuitet og en fagkompetanse som gjør den til en viktig premissleverandør i det offentlige ordskiftet om utviklingen av Bergen og regionen. Dette gir seg positive utslag i at andre private og offentlige aktører – ikke minst representanter for Bergen kommune – er lydhøre og stiller opp i ulike sammenhenger. Politikere, byråkrater og fageksperter har utvekslet erfaringer og synspunkter i både åpne og lukkede møter med ressursgruppen og Bergen Næringsråd. En av de viktigste arenaene var både i 2017 og i januar 2018 Bergenskonferansen, som Bergen Næringsråd arrangerer sammen med OBOS, Opus, PwC og Eiendomsmegler Vest.

Byutviklingstemaet har også vært løftet i flere frokostmøter gjennom året:

 • 9. mai 2017: Smarte miljøbygg (samarbeid med Rambøll)
 • 16. mai 2017: En plan for evigheten
 • 8. juni 2017: Smarte byer
 • 19. oktober 2017: Slik blir Bergen smartere (samarbeid med NUDA og Cowi)

På nasjonalt nivå er RG Byutvikling fortsatt representert ved Nancy Jøssang i det regjeringsoppnevnte Bygg21. Gruppen leverer forslag til effektiviserende tiltak i møtet mellom utbyggere og det offentlige. Regjeringens beslutning om å samordne en rekke innsigelsesmyndigheter er et direkte resultat av innsatsen. I løpet av 2018 skal Kommunaldepartementet vurdere å foreslå en lovendring som reduserer juridiske plannivåer for eiendom fra fire til to. Dette vil bidra til mer effektive prosesser, og Bergen Næringsråd vil fortsatt drive aktiv påvirkning i saken.

RG Byutvikling har avgitt høringsuttalelser i disse sakene:

 • Kommuneplanens arealdel
 • Prinsippsak om byskikk og byggehøyder
 • KDP Birkeland, Liland, Espeland, Ådland
 • Bybanen Sentrum – Fyllingsdalen – Delstrekning 2 Mindemyren
 • «Strategisk temakart BERGEN 2030 – prinsipper for behandling av igangsatt planarbeid»

Gruppemedlemmer:

Jorunn NerheimOBOS, og leder av ressursgruppen
Nancy JøssangOpus
Tore OdfjellOdfjell Eiendom
Tore Johan SmidtSmidt & Ingebrigsten
Tor InstanesGC Rieber Eiendom
Roy-Eddy LieLiegruppen
Terje GiljeBOB
Asbjørn AlgrøyMarin Eiendomsutvikling
Stein Olaf OnarheimStadsporten
Christine KahrsKahrs Eiendom
Marie Therese HaukelandHeldal Eiendom
Tor Fredrik MüllerEGD Property
Stig J. HarrisAdvokatbyrået Harris
Kjetil SmøråsDe Bergenske
Thor SmåbrekkeConstructa
Tore BjørkeLinstow Eiendom
Jan Helge OlsenProfier Eiendom
Gro BogeDnB Næringseiendom
Håvard FjæreideFrydenbø Eiendom