Bygningsgruppen Bergen

– Vi jobber for å bedre hverdagen til håndverksfagene, og har spesielt fokus på å bekjempe arbeidslivskriminalitet.

Arild Kolltveit, Byggmester K.A. Løvik AS
STYRELEDER BYGNINGSGRUPPEN BERGEN

Beretning for 2017

Bygningsgruppen er en tverrfaglig interesseorganisasjon for håndverksfagene i Bergen. Bygningsgruppen i Bergen har ca. 300 medlemsbedrifter i Bergen og Bergensregionen, som samlet representerer ca. 4000 ansatte.

Bygningsgruppens tilbud til medlemsbedriftene var i 2017, som tidligere år, å gi medlemsbedriftene service innen konkurranse- og kontraktsrettslige problemstillinger, samt bedriftsrådgivning generelt.

Formann og styret har ivaretatt medlemmenes interesser så langt det har vært fremmet saker.

Hovedsaker i 2017

Lærlingeklausul – kommunen og fylkeskommunen som innkjøper

Bygningsgruppen har vært en av de fremste pådriverne for å få på plass en god lærlingeklausul både nasjonalt og lokalt. Dette har vi, sammen med andre fått til. Bygningsgruppen har gjennomført gode og konstruktive møter med eiendomsseksjonen og innkjøpsledere i Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune, der ulike sider ved anbudsutlysninger ble diskutert. Både kommune og fylket har vært imøtekommende og signalisert tydelig at de ønsker å stå sammen med Bygningsgruppen i kampen for et seriøst arbeidsliv.


Arbeidslivskriminalitet

Gjennom administrasjonen i Bygningsgruppen kan medlemmene rapportere mistanker om svart arbeid som Skatt Vest og Arbeidstilsynet aksjonerer på svart.arbeid@bergen-chamber.no. Samarbeidet er et bidrag for å sikre seriøse bedrifter like konkurransemuligheter. Tipsene sendes videre til A-krimenheten.


Kurs i kontraktsrett

Bygningsgruppen har subsidiert og invitert medlemmene til tverrfaglig kurs i kontraktsrett. Kursrekken har gått over tre kvelder med Tor Andre Farsund Ulsted fra SANDS som foreleser. 25 av 48 deltakere gav kurset toppkarakteren 6, de resterende som svarte på undersøkelsen gav karakteren 5. Kurset ble så godt mottatt at nytt kurs planlegges til høsten 2018. I tillegg planlegges kurs i offentlig anskaffelser, da dette var ett ønske fra noen av deltakerne.