BergenUP

– Nettverk U37 har blitt erstattet med BergenUP - nettverket for Unge Profesjonelle der vi ønsker å gi de unge, fremadstormende i regionen en stemme. Vi skaper verdier på tvers av bransjer og har fokus på innovasjon gjennom samarbeid og kultur for deling.

Helene Kubon Skulstad, PwC
LEDER RESSURSGRUPPE BERGENUP
Ressursgruppe Nettverk U37 (nå BergenUP) feiret nettverkets 10-årsjubileum i 2017. Året var i tillegg preget av god tilvekst av nye medlemmer og et omfattende strategiarbeid som medførte navneendring til BergenUP – nettverket for unge profesjonelle i 2018.

Målet til RG BergenUP er å være det foretrukne tverrfaglige nettverk av ambisiøse unge profesjonelle som vil dele, inspirere, og sammen bygge fremtidens næringsliv i Bergens næringsliv.

I 2017 har ressursgruppen arbeidet sammen med administrasjonen i næringsrådet for å koble nettverket tettere til Bergen Næringsråds arbeid. Som et resultat av dette arbeidet lanserte ressursgruppen ved årsskiftet ny strategi, konsept og nevnte navnebytte.


Arrangementer i 2017

Det ble avholdt seks medlemsarrangementer i 2017. Det har vært en positiv deltakervekst gjennom året og flere av arrangementene hadde venteliste.

  • Vårlansering, i Klubben i Sjøfartens og handelens hus, 26. januar, 40 deltakere
  • Teknologi og gründerskap, Nyskapningsparken, 23. mars, 45 deltakere
  • Omvisning på nye Flesland og middag på Comfort Hotel, 4. mai, 50 deltakere
  • Valgdebatt og valgflesk – Stortingsvalget 2017, Lille Ole Bull, 23. august, 82 deltakere
  • Førpremiere i Media City Bergen, 5. oktober, 62 deltakere
  • 10-års jubileumsfest, Kalfaret Brygghus, 27. oktober, 92 deltakere
  • Julegrøt, Magda, 1. desember, ukjent antall deltakere

Utover dette hadde nettverket uformelle samlinger og inviterte medlemmene til frokost- og lunsjmøter i regi av Bergen Næringsråd.

Jubileumsfesten ble en stor suksess med stor deltakelse fra nåværende og tidligere medlemmer. Det ble gitt gjennomgående svært bra tilbakemelding (snitt på 4,4 på en skala fra 1-5).


Medlemsutvikling

Nettverket fikk 86 nye medlemmer i 2017 mot 65 nye medlemmer i 2016. Det er en god tilvekst av nye medlemmer samtidig som det er svært få som melder seg ut. Nettverket omtrent 300 aktive medlemmer. Gruppen arbeider med å få et størst mulig mangfold og tverrfaglig representasjon i ressursgruppen og i medlemsmassen.

Ressursgruppen har en egen sponsor, Sparebank 1 SR-Bank. Sponsoratet videreføres til 2018.

Gruppemedlemmer:

Helene Kubon SkulstadPWC, Leder for konsulent og partner, og leder for ressursgruppen
Vidar Johan SteinnesSparebank 1 SR-Bank, senior bedriftsrådgiver
Tina Jeanett MartinsenAlf Gundersen, konsulent
Ruth RørvikBergen kommune, rådgiver
Lorentz Sveen TvedtAdvokatfirmaet Harris, advokatfullmektig
Nina Willumsen GriegLeder forretningsutvikling i Grieg Seafood ASA
Kristina LysenKraftanalytiker hos BKK ASA
Fredrik EngenGründer og drifsleder i Matvareexpressen Bergen AS