14 Ressursgrupper

Våre ressursgrupper representerer et ekspertpanel av næringslivstopper og fagpersonell fra de ulike fagfelt og bransjer, supplert med deltakere fra forskning, utdanning og offentlige etater. Ressursgruppenes innspill og kompetanse er avgjørende for at organisasjonen til enhver tid jobber med de rette sakene og problemstillingene.

I tillegg til ressursgruppene har Bergen Næringsråd representanter for de tradisjonelle håndverksfagene samlet i Bygningsgruppen. Bygningsgruppen representerer rundt 250 bedrifter i regionen og velger sitt eget styre. Bergen Næringsråds administrasjon bidrar med merkantile tjenester, samt politisk og kommunikasjonsrådgivning.

Dette er våre 14 ressursgrupper: Transport, Byutvikling, Finans, Energi, Marin, Fornybar energi, Handel, Digitalisering, Internasjonal, Mangfold og inkludering, Kultur og opplevelse, Strategiske tjenester, Helse og Nettverk U37 (som i 2018 endrer navn til Bergen Up).

Det er høy aktivitet i ressursgruppene. Les mer om den enkelte ressursgruppe i menyen til venstre.