Prisvinnere

PRISUTDELINGER

Bergen Næringsråd deler ut flere priser i løpet av året, alene eller i sammen med partnere. I 2017 hadde vi gleden av å gi følgende priser:

«Villsauen» er den årlige eksportprisen som deles ut av Bergen Næringsråd i samarbeid med Hordaland fylke.

I 2017 ble prisen tildelt Servogear. Det Bømlo-baserte selskapet produserer propell- og girsystemer som gir lavere CO2-utslipp og bedre energiutnyttelse. I dag utgjør eksportandelen mellom 70 og 80 prosent av omsetningen, mens all innovasjon, utvikling og produksjon foregår i Norge.

«Sunnivaprisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Grieg Gruppen.

Prisen deles ut til en ung, kvinnelig leder som har markert seg på sitt område. I 2017 ble prisen tildelt Marianne Wik Sætre, direktør for innovasjon og digitale kanaler i Fana Sparebank. Wik Sætre har ledet flere vellykkede endringsprosesser i bransjer hun på forhånd hadde lite eller ingen kjennskap til. Ved å være en samlende leder har hun evnet å skape innovative og tverrfaglige avdelinger som er rustet for endring.

På «Årsmiddagen» er det tradisjon for å løfte frem en organisasjon, person eller et prosjekt som har fremhevet seg spesielt i regionen det siste året.

I 2017 ble både NCE Media og Bergens Marine forskningsmiljø hipset.
NCE Media har gjennom flere år bidratt til økt innovasjonstakt og nyetableringer innen medieteknologi. Organisasjonen har også vært en motor for MediaCity Bergen som offisielt ble åpnet med etablerte bedrifter som BT, BA, TV 2, NRK, UiB, Vizrt og flere gründerbedrifter samlokalisert.

Samtidig har arbeidet med å samlokalisere Bergens marine forsknings- og forvaltningsmiljøet startet ved at regjeringen iverksatte en konsekvensutredning. Statsminister Erna Solberg har gjort det kjent at regjeringen ønsker en slik samlokalisering. Samlokaliseringen vil styrke det marine miljøet i Bergen.

«SPIR-prisen» deles ut av Bergen Næringsråd sammen med Norsk Klimastiftelse, PwC og DNB. SPIR er en nasjonal pris for klimateknologi og fornybar energi som skal synliggjøre innovasjon som bidrar til overgangen til et fossilfritt samfunn.

I 2017 ble prisen tildelt Bergen Carbon Solutions. Selskapet har utviklet en metode som kan gjøre karbonfangst lønnsomt. CO2 går derfor fra å være et problem til å bli en ressurs, fra kostnad til en inntektskilde.

«Idékonkurransen» arrangeres av Sparebanken Vest og Bergen Teknologioverføring (BTO), og vinneren kåres under Bergen Næringsråds Årskonferanse. Vinneren får NOK 500 000,-.

Dr. Naureen Akhtar fra Institutt for fysikk og teknologi på UiB vant prisen for sin utvikling av et miljøvennlig materiale som hindrer dannelse av is og dugg på fly.

Bergen Næringsråd har i 2017 delt ut til sammen 266.000 kroner fra ulike legater og fond. Av disse ble 170.000 kroner tildelt Hyssingen Produksjonsskole. Hyssingen er et fylkeskommunalt tiltak til ungdom som sliter og har droppet ut av videregående skole. De resterende 96.000 kronene ble tildelt åtte privatpersoner i Bergensregionen som søkte støtte til fagutdanning eller høyere teoretisk utdanning.