Internasjonalt Karrieretorg 2017

Internasjonalt Karrieretorg kobler næringsliv med høyt utdannede internasjonale kandidater.