Møtearena 2017

Bergen Næringsråds Møtearena er regionens største og viktigste møteplass for næringslivet. Møtene og konferansene våre er enten bransjespesifikke, næringspolitiske eller faglige. På samtlige møter deles kunnskap som bidrar til å øke bedriftenes kompetanse. Nye muligheter oppstår gjennom å bygge nettverk, og viktige næringspolitiske saker settes på dagsordenen og debatteres. På møtearenaen knyttes det også kontakt med politikk, forvaltning, forskning og høyere utdanning.

I 2017 ble det gjennomført 120 arrangementer. 12 av disse var konferanser.

34 av arrangementene i 2017 hadde på høyaktuelle næringspolitiske temaer som eksempelvis nasjonal transportplan, byutvikling, grønn transport, havvind, delingsøkonomi, kapitalisering av merkevaren Vestlandet, kultursponsing og næringsvennlige planprosesser.

Bærekraft, ledelse og globale utfordringer var temaet på Årskonferansen. FNs bærekraftsmål er en viktig del av arbeidet til næringslivet, akademia og det offentlige, og på scenen presenterte vi både visjoner og tiltak som er iverksatt.

14 718 personer har deltatt på møtene våre i 2017. Det gir et snitt på 120 deltakere på hvert arrangement. Flere av konferansene samlet rekordmange deltakere, blant annet Årskonferansen og Manifestasjon. Rundt 700 foredragsholdere holdt innlegg på vår møtearena i 2017.

Møtearenaen samler bredt. Rundt to tredeler av medlemsbedriftene våre var representert på møtearenaen i løpet av året. Et positivt utviklingstrekk er at stadig flere ikke-medlemmer besøker arrangementene våre. Ti prosent av de som kommer på møtene er ikke medlemmer hos oss.

Se alle bildene fra arrangementene her (eller velg via venstremenyen):

Bergenskonferansen 2017
Sunnivaprisen 2017
Svennegildet 2017
Årsmiddagen 2017 – bordsetning
Årsmiddagen 2017 – taler, priser og innslag
Årsmiddagen 2017 – fotovegg
Årskonferansen 2017
Bergen Næringsråds Hagefest 2017
Valgdebatt 2017
Hordaland på Børs 2017
INN Club: Fishing trip
Internasjonalt Karrieretorg 2017
Medlemsmøte med Monica Mæland
Fornybarkonferansen 2017
Manifestasjon 2017
Bergenskonferansen 2017
Julelunsj med utdeling av Sunnivapris 2017