Kommunikasjon og synliggjøring

Bergen Næringsråd har et bredt spekter av kanaler for kommunikasjon. Høy synlighet og oppmerksomhet om våre saker er viktig for å oppnå gjennomslag.

Sosiale medier er etablert som en viktig arena for umiddelbar meningsutveksling blant politikere, journalister og andre som aktivt følger den politiske debatt. Bergen Næringsråd prioriterer derfor høy aktivitet i sosiale medier.

Twitter er en viktig kanal for dialog og påvirkning. Bergen Næringsråd har en offisiell twitterprofil som benyttes til å spre informasjon om organisasjonens budskap og møter, men viktig er også den høye aktiviteten hver enkelt ansatt har. I det daglige arbeidet gir kanalen oss en stor mulighet til å ha fortløpende dialog med sentrale beslutningstakere.

Facebook er den største kanalen i utbredelse, og er en viktig kanal for å nå våre medlemmer. Bergen Næringsråd benytter også Flickr som en kanal for å distribuere bilder fra våre konferanser og viktige medlemsmøter, og vi legger ut invitasjoner på LinkedIn. På hjemmesiden publiserer vi ukentlig nyhetssaker eller kommentarartikler, og disse spres via sosiale medier. Hjemmesiden er viktig som base for våre øvrige aktiviteter.

Til tross for at de tradisjonelle mediene har fått en svekket posisjon gjennom de siste årene, er de fremdeles viktige. Vi søker jevnlig dialog med journalister i ulike medier, slik at disse skal være orientert om vårt arbeid og våre standpunkt. Dette gir medieoppslag.

Vi skriver også kronikker for å synliggjøre våre viktigste næringspolitiske saker, der vi kan bygge resonnementer og begrunnelser for våre standpunkt. Det er viktig for vår legitimitet og gjennomslagskraft at vi er offensive i tradisjonelle medier.

I 2017 ga vi ut to utgaver av Samspill. ”På tide å senke blikket” ga et innblikk i den sterke sjømatnæringen i regionen, og et bredt spekter av aktører fra alle deler av verdikjeden ble omtalt. Til Årskonferansen ga vi ut et Samspill som omhandlet ledelse og globale utfordringer sett i lys av FNs bærekraftsmål. Utgaven inneholdt både hvordan aktører i vår region tar konkrete grep, og visjonære tanker fra våre ledere.