Internasjonale relasjoner

Bergensregionen er en av Norges mest internasjonalt rettede regioner med utstrakt og mangfoldig internasjonal virksomhet innen regionens næringsliv, FoU-miljø, kulturliv og offentlig sektor.

Mye av det internasjonale arbeidet gjøres i tett samarbeid med vår ressursgruppe Internasjonal. Les mer om deres arbeid her.


Internasjonalt karrieretorg

Siden oppstarten i 2009 har flere tusen innvandrere med høyere utdanning blitt koblet med arbeidsgivere i regionen på Internasjonalt karrieretorg, og flere har fått jobb. I 2017 arrangerte Bergen Næringsråd arrangementet for 9. gang. Nærmere 350 deltakere fra nesten 60 nasjonaliteter deltok og fikk speed-dating med næringslivet og offentlige tjenester, kursing og kompetanseutvikling.


Ambassadørtreffet

Næringsrådet arrangerer årlig Internasjonalt Business Seminar i samarbeid med Festspillene i Bergen der alle ambassadørene i Norge inviteres. 2017 ble denne avlyst pga. en kolliderende samling med Utenriksdepartementet. Det planlegges å arrangere seminaret som vanlig i 2018.


Internasjonale besøk til Bergen

Bergen Næringsråd mottar jevnlig henvendelser fra utenlandske delegasjoner som ønsker å få mer kunnskap om og kontakt med næringslivet i regionen. For økt kjennskap til vår region som aktuell næringsarena er det viktig å ivareta vertskapsapparatet som håndterer utenlandske besøk. Vår internasjonale kompetanse og nettverk brukes i forbindelse med disse møtene.

Interessen for Kina har vokst betydelig etter at de diplomatiske båndene mellom Norge og Kina ble gjenopptatt i 2017, i tillegg til store forventninger til en ny handelsavtale mellom landene. Bergen Næringsråd har i 2017 mottatt en rekke delegasjoner fra Kina. Næringsrådet har hatt dialog med private og offentlige aktører for å gjenoppta samarbeidet om Kina som tidligere har gjennomført delegasjonsreiser, språkkurs og seminarer og konferanser.

UiB har arbeidet med en ny Kina-strategi som forventes å lanseres ila. 2018. Bergen Næringsråd og RG Internasjonal har gitt innspill i dette arbeidet.


Det norske handelskammerforbund (DNH)

Bergen Næringsråd er medlem DNH og næringsrådets adm. dir. er styreleder i forbundet. DNH består av 15 handelskamre som totalt representerer 10.000 bedrifter og 300.000 ansatte. DNH er også en del av det internasjonale handelskammernettverket og i 2017 deltok styret på Eurochambres årskongress i Barcelona. I den internasjonale eksportstrategien til regjeringen utheves DNH sitt arbeid som et viktig verktøy for næringslivet.


Servicesenter for bedrifter med utenlandske arbeidstakere

Med INN Club Bergen tilbyr bedrifter med utenlandske arbeidstakere innføring i det norske samfunn og sosiale møteplasser og nettverk. Hensikten er å gjøre overgangen til et liv i Norge så enkelt som mulig for arbeidstakeren og samtidig bidra til at den nyansatte er operativ så raskt som mulig – noe som både er tidsbesparende og lønnsomt. I 2017

INN Bergen er del av det nasjonale nettverket INN® – International Network of Norway. INN® har kontorer i åtte byer og har et overordnet mål om å sikre at de ulike regionene i Norge fremstår som attraktive for utenlandsk ekspertise.