Årsrapport 2017

Bergen Næringsråd er den største næringsorganisasjonen i regionen med i overkant av 1500 medlemsbedrifter og over 3000 medlemmer. Bedriftene representerer mer enn 120.000 arbeidstakere.

Organisasjonens oppgaver er todelt: Å fremme regionens næringslivsinteresser, og å utøve handelskammervirksomhet som en del av et verdensomspennende handelskammersystem.

Bergen Næringsråd er en privat organisasjon basert på medlemskap fra næringslivet og akademia. Organisasjonen er partipolitisk nøytral.

Bergen Næringsråd Styret 2016

– Et næringsliv i ekstrem endring krever et næringsråd som bidrar til bedre rammevilkår, infrastruktur, bærekraftig utvikling og kompetanseheving.